STRATEJİK PLANLAMA SWOT ANALİZİ, MANTIKSAL ÇERÇEVE 

Kurum ve İşletmelerin dönemsel önceliklerini, güçlü ve zayıf yönlerine göre hedef, amaç ve faaliyet planlamalarının yapılmasını sağlamak

 

X