İŞLETME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA 

Küçük Ölçekli İşletmelerin nakit akışlarını düzenlemek ve satınalma maliyetlerini azaltarak, işletmelerin verimliliğinin artmasını sağlamak

 

X