GÜMRÜK İŞLEMLERİ

İhracatçı birliklerine kayıt için gerekli olan evraklar.

GEREKLİ EVRAKLAR
DİLEKÇE VE TAAHHÜTNAME örneği için tıklayınız
VERGİ LEVHASI : Vergi numarasını gösteren belge (vergi mükellefiyet yazısı veya e-vergi levhası.)
İMZA SİRKÜLERİ : (Fotokopisi)
TAAHHÜTNAME : (Ekli Form)
a) ÖZEL VE TÜZEL FİRMALAR İÇİN : Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)veya Sicil Tasdiknamesi
b) ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi”
c) JOINT VONTURE – KONSORSİYUMLAR İÇİN : Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi
Şahıs Şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri ve oda kayıt belgesi fotokopisi

EUR 1 Belgesi Düzenlenen Ülkeler
Avrupa Birliği Ülkeleri, EFTA Ülkeleri ve Ülkemiz ile Serbest Ticaret Anlaşması İmzalamış Ülkelere sadece Türk menşeli ürünler için EUR 1 Dolaşım Belgesi düzenlenir.
Gönderilen mal Türk menşeli değil ise AB ülkelerine, EFTA ve Serbest Ticaret anlaşması olan ülkelere Menşe Şahadetnamesi düzenlenmektedir.

EFTA Ülkeleri
İsviçre SWITZERLAND
Norveç NORWAY
İzlanda ICELAND
Lichtenstein

Ülkemiz ile Serbest Ticaret Anlaşması İmzalayan Ülkeler
Arnavutluk – ALBANIA
Fas – MOROCCO
İsrail – ISRAEL
Mısır – EGYPT
Makedonya – MACEDONIA
Gürcistan – GEORGIA
Hırvatistan – CROATIA
Sırbistan – SERBIA
Bosna-Hersek – BOSNIA AND HERZEGOVINA
Karadağ – MONTENEGRO
Filistin – PALESTINE
Ürdün – JORDAN
Suriye – SYRIA
Şili – Chile
Tunus- TUNISIA

FORM A (Özel Menşe) Düzenlenen Ülkeler

A.B.D. – U.S.A
Japonya – JAPAN
Rusya – RUSSIA
Ukrayna – UKRAINE
Yeni Zelanda – NEW ZEALAND
Avustralya – AUSTRALIA
Beyaz Rusya – BELARUS
Kanada – CANADA

 

A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenen Ülkeler
Avrupa Birliğine üye ülkelere, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ve Tarım Ürünleri kapsamında olmayan ürünler için düzenlenmektedir. Ürünler yabancı menşeli ise A.TR belgesine dahil edilebilmesi için ürünlerin kesin ithalatının yapılmış olması ve telafi edici vergileri ile diğer yurda giriş vergilerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

AlmanyaFransaLüksemburg
AvusturyaHollandaMacaristan
BelçikaİrlandaMalta
BulgaristanİspanyaPolonya
Büyük Britanya(İngiltere)İsveç (SWEDEN)Portekiz
Çek CumhuriyetiİtalyaRomanya
DanimarkaKıbrıs Rum KesimiSlovakya
EstonyaLetonyaSlovenya
FinlandiyaLitvanyaYunanistan
X